Linser Online - En hel del om att köpa Linser Online
Ögonoperation

Ögonoperation istället för att köpa linser på nätet?

Det finns många olika typer av ögonoperationer som man kan utföra för att korrigera de vanligaste synfelen. Några av alla de olika former av ögonoperationer är:

  • Operation mot gråstarr
  • Laser Epithelial Keratomileusis, LASEK-ögonlaser
  • Laser Assisted In Situ Keratomileuisis, LASIK-ögonlaser
  • FemtoSecond Laser Assisted In Situ Kkeratomileuisis, FS LASIK-laser
  • Intraocular Contact Lens, ICL-linsbyte
  • Refractive Lens Exchange, RLE-linsbyte

Läs mer om några av dessa ögonoperationer och laseroperationer på nätet.Risker med ögonoperationer

På samma sätt som med kontaktlinser så finns det risker med att genomföra ögonoperationer.