Linser Online - En hel del om att köpa Linser Online
Ögonlaser

Ögonlaser istället för att handla linserna online

Ögonlaser är ett sätt som innebär att man använder en kontrollerad laserstråle för att förändra ögats brytning av ljuset och därmed korrigera synfel som närsynthet och översynthet. Laserkorrigering av synfel är en behandlingsform som kom igång på 1990-talet.
Det finns flera olika sätt att korrigera synfel med hjälp av laser och några av de mest vanliga ögonoperationerna som utförs med laser är:

  • LASEK - Laser Epithelial Keratomileusis
  • LASIK - Laser Assisted In Situ Keratomileuisis
  • FS LASIK - FemtoSecond Laser Assisted In Situ Kkeratomileuisis